KategorieBiuro Obsługi Klienta - Kontakt z nami

Perfekt Sp. z o.o.

ul. Trakt Brzeski 35
wejście od Mazowieckiej 8
05-077 Warszawa (Wesoła)


NIP 113-00-95-235
REGON: 010812061

+48 22 8706105 lub +48 505 005 105 w godz.: 7.00-15.00.
e-mail: sklep@1001agd.pl

Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000119721, o kapitale zakładowym w wysokości 450 000 złotych.

 

Wyślij wiadomość