KategorieBiuro Obsługi Klienta - Kontakt z nami

Perfekt Sp. z o.o.

ul. Terespolska 67
05-074 Halinów-Nowy Konik

NIP 113-00-95-235
REGON: 010812061

+48 22 870 61 05 w godz.: 7.00-15.00.
e-mail: sklep@1001agd.pl

Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000119721, o kapitale zakładowym w wysokości 450 000 złotych.

 

Wyślij wiadomość