Kategorie

Zwrot bez podania przyczyny

Każdy zakupiony u nas produkt mogą Państwo zwrócić w ciągu 14 dni od dnia dostawy towaru. Wystarczy, że złożą Państwo w tym terminie stosowne oświadczenie na piśmie. Oświadczenie można złożyć na&snbsp;FORMULARZU, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. lub napisane samodzielnie. Wystarczy, że przed upływem wskazanego czasu przyślą nam Państwo oświadczenie na adres: sklep@1001agd.pl lub pocztą (ważna jest data stępla pocztowego).

Następnie, w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia prosimy o odesłanie do nas zwracanego produktu na adres:

Perfekt sp. z o.o.,
ul. Terespolska 67
05-074 Halinów-Nowy Konik.

W ciągu 14 dni od daty wysłania oświadczenia zwrócimy Państwu całą wpłaconą kwotę. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywają Państwo we własnym zakresie.

Prosimy pamiętać, że zwrotowi podlegają również wszelkie dołączone do zamówienia gratisy.

Podstawa prawna: Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. 

 

Reklamacje

W razie zaobserwowania wad lub niezgodności zakupionego produktu z umową prosimy o przesłanie informacji zawierającej datę oraz opis i okoliczności. Mogą Państwo wysłać nam ją mailem: sklep@1001agd.pl lub pocztą.

Adres do obsługi reklamacji:

Perfekt sp. z o.o.,
ul. Terespolska 67
05-074 Halinów-Nowy Konik.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Jeśli zostanie uznana naprawimy lub wymienimy zakupiony produkt na nowy, a gdyby nie było to możliwe - obniżymy jego cenę lub zwrócimy Państwu należną kwotę.

Reklamacji podlegają wady powstałe z winy producenta.

 

Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych